Wycinka drzew

Usługi wycinki drzew kierujemy zarówno do klientów prywatnych jak i dla instytucji i przedsiębiorstw. Stosujemy różne metody, od metod tradycyjnych po skomplikowane, które dotyczą drzew o utrudnionym dostępie i drzew bardzo wysokich. Tutaj świetnie sprawdza się profesjonalny sprzęt.

Wycinka drzew w świetle prawa

Polskie prawo jest bardzo surowe jeśli chodzi o wycinkę drzew. Wyjątek stanowią drzewa stwarzające zagrożenie dla ludzi, budynków, samochodów i linii energetycznych, dlatego w uzasadnionych okolicznościach zdobycie pozwolenia na wycięcie drzewa jest zwykłą formalnością. Pozwolenie na wycinkę drzew można więc uzyskać w przypadku starych, suchych drzew, które znajdują się w pobliżu wszelkiego rodzaju zabudowań, ścieżek uczęszczanych przez ludzi, parkingów samochodowych, latarni i linii energetycznych. Suche drzewa są szczególnie niebezpieczne podczas silnego wiatru i w okresie zimowym, kiedy pokrywa je gruba warstwa śniegu.

Jeśli posiadają państwo na swojej posesji drzewo, które może stanowić zagrożenie najlepiej postarać się o pozwolenie na wycinkę. Oczywiście można spróbować wyciąć drzewo dysponując jedynie piłą spalinową, jednak należy liczyć się z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez spadające drzewo. Pamiętajmy, że upadek wyciętego drzewa jest tak samo i niebezpieczny i nieprzewidywalny jak upadek złamanego drzewa.

Kolejna grupą drzew, które od kilku lat podlegają regularnej wycince są te rosnące przy ruchliwych ulicach. Mimo wielu protestów w obronie tych drzew statystyki są pokazują, że kierowca i pasażerowie auta, które uderzy w drzewo najczęściej giną na miejscu. Regularnemu przeglądowi, podcinaniu i wycince podlegają również drzewa rosnące w bezpiecznej odległości od ulic, jeśli ich suche gałęzie mogą złamać się i spać na nadjeżdżające auto.

Wycinka drzew w lasach

Systematycznej wycince podlegają również drzewa w prywatnych i państwowych lasach. Wszystkie suche, połamane, zainfekowane przez szkodniki, a także krzywe drzewa podlegają wycięciu. Jeśli rosną w lesie, który znajduje się na działce prywatnej leśniczy zleca wycinkę właścicielowi.
W przypadku lasów państwowych wycinkę organizuje leśniczy, a drzewo pozyskane zostaje sprzedane na opał. Od kilku lat wiele nadleśnictw praktykuje również metodę dzierżawy niewielkiego obszaru na czas wycinki. Osoba zainteresowana pozyskaniem drzewa płaci określoną kwotę i dokonuje wycinki w wyznaczonym terminie najczęściej 14 dni. Po wycięciu oznaczonych drzew wszelkie prawa do tego odcinka lasu ponownie przechodzą na nadleśnictwo.

Metody wycinki drzew

  • metoda tradycyjna, czyli cięcie całości drzewa pozostawiając jak najkrótszy pień, jednak jest to metoda bardzo niebezpieczna, ponieważ nawet uwiązane na linach drzewo może spać w nieplanowanym miejscu i połamać inne, zawiesić się na koronach drzew, lub spaść na osoby pracujące przy usuwaniu drzewa.
  • metoda  alpinistyczna, polegająca na usunięcie najpierw gałęzi niżej położonych, a następnie korony drzewa i sukcesywnym podcinaniu pnia. Osoba dokonująca takiej wycinki jest przymocowana do drzewa za pomocą specjalnych lin przypominających osprzęt alpinistyczny. Dokonywanie wycinki tą metodą lepiej zostawić fachowcom.

Metoda z użyciem zwyżki jest obecnie najpopularniejsza i najbezpieczniejsza, ponieważ wycinający nie ma bezpośredniego kontaktu z drzewem, ramię dźwigu z koszem można dowolnie przesuwać wokół drzewa, a kierunek zrzutu ciętego na mniejsze części drzewa można łatwo kontrolować.

Nasi wykwalifikowani drwale doświadczeni są w wycince drzew metodą kanadyjską oraz metodą sekcyjną.  Realizujemy wycinanie drzew także w parkach, w pobliżu sieci trakcji energetycznej oraz na cmentarzach. Nasza firma oferuje wynajem dźwigu koszowego na godziny wraz z operatorem.